Sexologisk samtale

Ved sexologiske samtaler kan du henvende dig både som par eller individuelt. Du behøver ingen henvisning fra en læge.

Jeg arbejder ud fra teorirammen fra eksistentiel psykologi, hvilket vil sige at vi som mennesker træffer nogle valg her i livet som kan betragtes som tilvalg eller fravalg – helt afhængig af hvordan vi betragter dem.

Desuden benytter jeg mig af gestalt terapien, som er en metode til at “gå ind” i det som er problematisk.

Jeg har en overbevisning om at kroppen taler sit sprog i forbindelse med følelser, og derfor er det naturligt af inddrage kropterapi i terapien. Ved kropterapi er formålet at “komme fra hovedet ned i kroppen”, og det er at mærke følelser i kroppen og ikke kun tænke dem. Den måde kan virke forløsende og lettende på spændinger i kroppen.

Jeg har særlig erfaring med problemer i par relationen, manglende lyst, seksuelle vanskeligheder efter fødsel, manglende rejsning, for tidlig sædafgang, rejsningsproblemer, øget seksuel aktivitet, smerter ved samleje, smerter ved udløsning.
Desuden ser jeg mennesker som har seksuelle problemer efter eller ved sygdom.

Der ydes ingen tilskud ved sexologiske samtaler. Ved den sexologiske samtale er der fuld tavshedspligt, og jeg fører ikke journal over samtalerne.