Neurologisk rehabilitering

Sådan foregår det

På klinikken tilbyder vi træning og behandling til alle med neurologiske symptomer og/eller sygdomme – hvad enten der er tale om medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Vore behandlere er uddannet og eksamineret i Bobath behandlingsmetode – et koncept, som er helt centralt i neurologisk rehabilitering.  Også neurodynamik er et værktøj, som indgår i behandlingen – ofte i kombination med aktiv træning. Her arbejder vi med afspænding og smidighed.

Behandlingen finder som udgangspunkt sted på klinikken, men den kan også foregå i dit hjem, hvis det vurderes som en fordel.

Sådan virker det

Selvom sygdomsbilledet er kendt og studeret, så er udfaldet fra person til person meget forskelligt.

Vi tager udgangspunkt i dig og din formåen. Det er dig som patient der definerer dit individuelle mål for indsatsen, og  sammen opsætter vi nogle realistiske delmål.

Vi lægger stor vægt på medinddragelse af  tværfagligt personale og pårørende i dit behandlingsforløb, og vi udarbejder en klinisk resonneringsplan for dig – med mål, delmål, strategi og tests –  så vi sikrer, at alle involverede trækker i samme retning.

Særlige forholdsregler

Denne form for genoptræning kræver professionel hjælp for en optimal træningsindsats – og bedst mulige resultater for både dig og dine pårørende.