GLA:D, Godt Liv med Artrose i Danmark

FysioDanmark Holstebro er stolte af at kunne tilbyde Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D-konceptet). GLA:D er den nyeste evidensbaserede behandling af patienter med artrose i hofte og knæ.

Hvad er GLA:D?

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D) er et dansk  evidensbaseret initiativ som følger de eksisterende anbefalinger for behandling af knæ- og hofteartrose, samtidig med at den tilhørende database for første gang giver mulighed for at følge patienter med artrose i knæ og hofte fra symptomdebut. Det første GLA:D-pilotprojekt for alle ansatte på 55+ år i Aalborg Kommune blev en stor succes med reduceret smerte og forøget funktion og livskvalitet hos deltagerne.

Hvad er artrose?

Artrose blev tidligere kaldet slidgigt, men man ved nu at nedbrydningen af brusk intet har med slid at gøre. Artrose er en lidelse, som er meget almindelig. Artrose rammer hele leddet, men frem for alt ledbrusken, som bliver tynd og skrøbelig. Dette kan skyldes, at frisk brusk udsættes for alt for stor belastning, eller at brusken af en eller anden årsag er sygt og ikke tåler normal belastning.

Artrose er tidligere ofte blevet beskrevet som slitage. Dette er misvisende, idet brusken har behov for belastning for at nydannes, og eftersom en ubalance mellem opbygning og nedbrydning ikke behøver at skyldes nedslidning af leddet. Artrose kan derfor bedre betegnes som ledsvigt.

Artrose er den mest almindelige årsag til funktionsnedsættelse hos ældre mennesker, men er også almindelig hos yngre og midaldrende. Omtrent 5% i alderen 35-54 år har artrose, af disse har mange skadet sit led tidligere i livet. Cirka 8 % af befolkningen i aldersgruppen 50-70 år har besvær relateret til artrose og forekomsten øges i ældre aldersgrupper.

Hvad kan man gøre ved artrose?

Træning er den behandling, som har den bedste effekt for de fleste mennesker med lette til store gener pga. artrose. Der kan evt. suppleres med indlægssåler/hjælpemidler og evt. vægttab. Træning har vist sig at mindske smerte og lette aktiviteter i hverdagen hos personer med artrose. Op til 90% kan undgå operation efter at påbegyndt træning. En fysisk aktiv livsstil har desuden mange positive sideeffekter, såsom stærkere hjerte og bedre kondition. Vægttab foregår også bedst sammen med træning.

Træningen i GLA:D har fokus på at belaste det påvirkede led mest hensigtsmæssigt og indeholder dagligdags funktioner såsom trappegang og rejse-sætte-sig øvelser. Derudover er der en del der retter sig mod resten af kroppen, da kontrol over kropsstammen også er en forudsætning for at have kontrol over knæ- og hofteled.

GLA:D konceptet

GLA:D konceptet består af en undersøgelses- og registreringsdel, en undervisningsdel og et træningsforløb. Der anbefales en individuel 3 måneders opfølgning for at planlægge det videre forløb.

Undersøgelsesdelen foregår hos en fysioterapeut der er uddannet i GLA:D konceptet og som har specielle kompetencer indenfor behandling af gener relateret til hofte, knæ og fod. Først og fremmest er det vigtigt at sikre sig at diagnosen er artrose.

Hvis der igangsættes et trænings forløb udfyldes der et spørgeskema om dine gener og din historie. Derudover udføres der to tests, en 40 meter gangtest og en rejse-sætte-sig test.

Der igangsættes et træningsforløb der strækker over 6 uger, med to træningssessioner pr uge. Udover træningen er der også to undervisningssessioner der har fokus på det at leve med artrose, sygdommens opståen og behandling.

De to ovennævnte tests udføres igen ved 3 måneders opfølgningen og der udfyldes igen et spørgeskema.

GLA:D er uddannelse og træning til alle, der har ondt i hofter eller knæ.

GLA:D konceptet er baseret på den nyeste viden og forløbet tilbydes af uddannede fysioterapeuter, der er er tilknyttet GLA:D.

Artroseskolen består af:

–  Undersøgelse hos fysioterapeuten.

–  Patientuddanelse – tre lektioner med undervisning om artrose.

–  Seks ugers træning to gange om ugen.

–  Opfølgning – patienten udfylder spørgeskema og test for at evaluere forløbet. Spørgeskema udlevers igen efter 12 måneder som yderligere opfølgning på forløbet.

Der er løbende tilgang til holdene.

 Holdstr.: 8-10 personer
 Tid og sted:    Mandag og onsdag kl. 10-11 i træningssalen, tirsdag og torsdag kl. 16.00-17.00 i træningssalen.
 Varighed: Et typisk forløb er 8-10 uger.
 Pris: Kontakt klinikken
 Tilskud: Ved henvisning fra egen læge, får du tilskud til træningen fra sygesikringen.
 Tilmelding: Kontakt os på tlf. 97 42 79 99.