Vi hjælper dit barn med at få en sund livsstil

Overvægt blandt børn og unge i Danmark

Ca. hvert 5. barn i Danmark er overvægtige eller svært overvægtige. Og vi ved at der er en klar sammenhæng mellem overvægt og nedsat aktivitetsniveau. Barnets manglende aktivitetsniveau spiller dermed en rolle i forhold til det forhøjede BMI-tal. Men omvendt ved vi også at overvægten i sig selv har en ekskluderende effekt i forhold til fysisk aktivitet. Ligeledes har overvægtige børn et lavere selvværd i forhold til fysisk udfoldelse og deres udseende.

Overvægtige børn og unges gavn af styrketræning

Børn kan generelt have gavn af styrketræning. Træningen har vist sig at øge børns styrke, forbedre motorisk færdigheder, øge knoglemassen og hvis barnet dyrker anden idræt, så har styrketræning også vist sig at være skadesforebyggende og præstationsoptimerende.

I forhold til konkret forskning med styrketræningens effekt på overvægtige børn og unge, så det har vist sig at forbedre kropskompositionen (sænke BMI og mindske taljemål). Effekten er særlig udtalt hvis styrketræning kombineres med konditionstræningen. Her er effekten større end ved alene styrke- eller konditionstræning.

Styrketræning har dermed nogle positive fysiologisk effekt på overvægtige børns sundhed. Men den mest positive effekt kan vise sig at være psykologisk.

Overvægtige børn er generelt stærkere end deres jævnaldrende. Til trods for at de har en større fedtmasse, så vil overvægtige børn også have en større fedtfri masse og dermed et større styrkepotentiale. Der vil for flere overvægtige børn derfor være fjernet en barriere. Barrieren, hvor barnet føler sig hæmmet, når han eller hun skal dyrke idræt sammen med andre børn. I styrketræning vil det overvægtige barn faktisk kunne være lige så god eller endda bedre end de andre børn pga. det større styrkepotentiale.

Der er derfor også forskning, som indikerer at styrketræning kan have en positiv effekt på overvægtige børn og unges psykologiske velbefindende. Styrketræning kan med andre ord være med til at give overvægtige børn og unge positive oplevelser med fysisk aktivitet, samt en oplevelse af selvværd.

For overvægtige børn og unge lader styrketræning endda til at tilbyde noget, som de gængse idrætsgrene kan have svært ved. Det giver det overvægtige barn en mulighed for at være på lige fod med andre børn – måske endda et skridt foran dem. Med styrketræning er der dermed potentiale for succesoplevelser med fysisk aktivitet for en stor gruppe børn og unge i Danmark, hvor succesoplevelser normalt er en mangelvare.

Vi hjælper dit barn med at få en sund livsstil

Klinikkens specialuddannede børnefysioterapeuter, kan hjælpe dit barn med træning, motivation, succesoplevelser og dermed også en sundere livsstil på sigt.

Livsstilsændringerne skal langsomt men sikkert påvirke børnenes sundhed i positiv retning, så risikoen for overvægt senere i livet reduceres.

Træning hos os er en motionsform hvor overvægten spiller en mindre rolle og hvor barnet kan få succesoplevelser med fysisk aktivitet.