Her er du i gode hænder

093

FysioDanmark Holstebro er en af de største klinikker for fysioterapi i Midt- og Vestjylland.
Vi er samtidig med i det landsdækkende samarbejde FysioDanmark.

Vores størrelse betyder, at vi har en lang række faglige kompetencer i huset. Det er din sikkerhed for hurtig og korrekt behandling.

Men vi er ikke større, end at vi har god tid til hver enkelt patient og bruger af vores træningsfaciliteter.

Faglighed, nærhed og opmærksomhed er vores vigtigste kendetegn.

Tilfredshed og oplevelse af kvalitet:

Vi benytter NPS (Net Promoter Score), hvor kunder og patienter løbende bliver spurgt om deres oplevelse af klinikkens ydelser via mail fra Digifys. Ved en score under 7 (på en skala fra 1-10) vil patienten blive kontaktet af fysioterapeuten, en administrativ medarbejder eller leder mhp at afklare evt. problemstilling.
Vi takker for alle tilbagemeldinger, fordi det hjælper os til at blive bedre.

Hos FysioDanmark Holstebro indberettes utilsigtede hændelser til www.dpsd.dk

Har du ret til erstatning efter patientskade?
Link til patientklage/erstatning: www.patienterstatningen.dk og http://pebl.dk/Viden-om-skader/Pjecer samt folderen erstatning efter patientskade

Information vedr. retten til egen journal:
Man har ret til at se og evt. få udskrift af sin journal. Kontakt din fysioterapeut hvis du ønsker det.

  • Ved ønske herom, der bunder i utilfredshed med klinikken, tilbydes man tid til gennemgang ved en fysioterapeut.
  • Ved udskrift begrundet i ønske fra forsikringsselskaber, informeres patienten om mulige konsekvenser, f.eks. indhold af ikke-relevant karakter.
  • Ved udlevering til patienten eller andre instanser, f.eks. forsikringsselskaber, sikrer vi at patienten har givet accept, og der skrives et notat i journalen herom.

Præsentation af hver enkelt medarbejder.