Chokbølge behandling ESWT

Sådan foregår det

Chokbølger er lydbølger der påvirker vævet så kraftigt, at stadiet på din skade bringes tilbage til den akutte fase, hvorefter en normal helingsproces kan begynde.

Forud for en behandling med chokbølge foretager behandleren en ultralydsscanning af din skade og opmåler/optegner skaden, så vi er sikre på at ramme præcist – og med den ønskede styrke. Selve behandlingen består af en serie af særdeles kraftige lydimpulser, der fokuseres ned i det opmålte/optegnede område i vævet.

Et behandlingsforløb består typisk af 3-5 konsultationer med 5-7 døgns mellemrum. Vi anbefaler fysioterapi som supplement til chokbølge behandling for optræning af det skadede område. 

Sådan virker det

Med chokbølge teknikken har vi mulighed for at behandle skader der tidligere har været modstandsdygtige overfor almindelig fysioterapi. Vi anbefaler derfor at prøve chokbølge behandling før et eventuelt kirurgisk indgreb.

Chokbølge behandling kan blandt andet anvendes ved:

  • Tennis- og golfalbue samt musearm
  • Forkalkning af skulderled og klemt sene i skulderen (impingement)
  • Visse former for betændelse i slimsække (bursitis)
  • Hælspore og svangseneirritation (plantar fascitis)
  • Achillessene problemer
  • Løbe- og springknæ
  • Andre kroniske vævs- og senelidelser

Mulige bivirkninger

Selve behandlingen kan være lidt ubehagelig, men den tager ikke lang tid, og ubehaget  forsvinder, så snart behandlingen er færdig. 

Særlige forholdsregler

Du skal oplyse, hvis du tager blodfortyndende medicin. Efter en chokbølge behandling anbefaler vi, at skaden aflastes fra træning og anden større belastning i 2 døgn. Du skal også afholde dig fra at tage smertestillende medicin af typen NSAID (gigtpiller).