Udvidet rygundersøgelse

Sådan foregår det

Den udvidede rygundersøgelse foretages af en af vore specialuddannede fysioterapeuter. Undersøgelsen følger en evidensbaseret undersøgelsesstandard, der afdækker og klassificerer din tilstand og giver dig information og vejledning, som kan forbygge, at du udvikler kroniske smerter.

Undersøgelsen vil desuden afdække, om du skal viderehenvises i systemet til en speciallæge, eller om du skal i gang med et behandlings- eller træningsforløb.

Den udvidede rygundersøgelse vil typiske foregå over 1-3 konsultationer. Herefter vil du være færdigudredt og klar til at påbegynde et behandlingsforløb. Du vil derfor i mange tilfælde kunne undgå en ofte meget lang venteliste hos en speciallæge.

Sådan virker det

Størsteparten af de patienter der indtil nu har været igennem den udvidede rygundersøgelse har været meget tilfredse med den information, de har fået hos vores fysioterapeut. De mener, at de har fået større klarhed over, hvad deres rygproblemer skyldes og hvad der kan gøres ved det.

Særlige forholdsregler

Spørg os eller din læge, hvis du er i tvivl om, om en udvidet rygundersøgelse kan være noget for dig. Din læge kan lave en henvisning til en udvidet rygundersøgelse hos os.

Vi har specialuddannede fysioterapeuter, som er godkendte af Region Midtjylland til at lave denne type udredning.