Behandling af børn med CP

001

Sådan foregår det

Uanset sværhedsgraden af dit barns cerebral parese er det meget vigtigt, at dit barn får så mange sensoriske (sanselige) erfaringer som muligt, da dit barn – ligesom børn uden cerebral parese – lærer via sanserne og gennem gentagelser.

Det grundlæggende i behandlingen er, at muskler og sener stimuleres til at vokse normalt, hvilket de kun gør, hvis de bliver brugt i en normal stilling. For at imødegå kontrakturer (sammentrækninger) og bevare elasticiteten i musklerne skal børn med cerebral parese derfor have udspændt musklerne aktivt eller passivt flere gange om dagen.

For at mindske risikoen for kontrakturer, kan det desuden være nødvendigt med for eksempel bandagering i form af natskinner eller daglig anvendelse af ståstativ.

Træningen varetages af en specialuddannet børnefysioterapeut og tilrettelægges, så det passer til dit barn og jeres familieliv. Det kan foregå på klinikken eller i jeres hjem/på dit barns institution alt efter, hvad der fungerer bedst for jer.

Sådan virker det

Formålet er at hjælpe dit barn til at overvinde flest mulige funktionsvanskeligheder – både de motoriske, de kognitive og de, der er forårsaget af eventuelle ledsagehandicap. Det er afgørende vigtigt at sætte sig realistiske mål for behandlingen og afpasse indsatsområderne herefter.

Børn med mild cerebral parese skal trænes til at lære de vigtigste trin i den normale motoriske udvikling i kronologisk orden. Altså skal barnet honorere kravet til hovedkontrol, før man træner rulning, og barnet skal sætte sig op og kravle, før det lærer at rejse sig til stående og gående stilling.

Børn med svær cerebral parese kan ikke gennemgå en normal motorisk  udvikling. Her vil behandlingen i stedet for fokusere på at lære barnet de minimumskrav, der er nødvendige for at sidde og stå – eventuelt med hjælpemidler.

Opnåelse af standfunktion er væsentligt af hensyn til blodgennemstrømningen i ryggens og benenes muskler og knogler.

Mulige bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved behandling af CP børn. 

Særlige forholdsregler

Behandlingen af børn med cerebral parese bør altid være et tværfagligt samarbejde mellem en fysioterapeut, en ergoterapeut og en pædagog samt eventuelt en talepædagog, en børnepsykolog og en neuropsykolog.

Se fuld beskrivelse