Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew har udnævnt FysioDanmark Holstebro til at være en FOKUSKLINIK for morbus Bechterew.

 Derfor kan du her under læse meget mere om rygsøjlegigt/MB. Bechterew, og kontakt gerne klinikken for yderligere informationer.

Svar på tre kliniske centrale spørgsmål

Den behandlende fysioterapeut er oftest mest interesseret i hvilken behandling, som er bedst, i hvilken dosis behandlingen skal gives, og hvad der skal gøres, hvis der opstår bivirkninger. Derfor har arbejdsgruppen ud fra anbefalingerne i den kliniske retningslinje, udarbejdet svar på disse tre centrale kliniske spørgsmål.

Hvilken træning er mest effektiv til patienter med morbus Bechterew?

 • Der er evidens for at specifik bevægelsestræning og udspænding kan bedre effektmålene i BASMI og bedre brystekspansionen.
 • Der er evidens for at konditionstræning i sufficiente doser kan bedre konditionen.
 • Uspecifik træning har en god effekt på smerter og træthed.
 • Uspecifik træning har en varierende grad af effekt på generel funktionsevne (BASFI), hvilket tyder på at træningen bør målrettes specifikt mod den eller de funktionsevner, man ønsker at forbedre.

Fysioterapeuter med lang erfaring med træning af patienter med morbus Bechterew anbefaler:

 • Træning bør indeholde elementer af bevægelighedstræning, styrke- og udholdenhedstræning, samt konditionstræning.
 • Der kan være behov for at prioritere træningsformer og træningsmængde, hvilket afhænger af patientens aktuelle funktionelle problemer, sygdomsaktivitet, træningstilstand, ressourcer, samt overskud og motivation.

Hvor hårdt og hvor ofte skal patienten træne?

Fysioterapeuter med lang erfaring med træning af patienter med morbus Bechterew anbefaler:

 • Generelt bør træningsdosis afstemmes efter patientens trænings- og helbredstilstand, samt efter aktuelle symptomer og aktivitet i sygdommen.
 • Træningsdosis bør altid afstemmes efter smerter og acceptere et tåleligt ubehag under træningen og lige efter, men smerter må ikke gradvis forværres over tid.
 • Bevægelighedstræningen bør udføres i et roligt tempo uden ryk helt ud til yderstillingerne og med mindst 10 gentagelser af hver øvelse. Der kan med fordel anvendes teknikker med hold – slap af eller Global Posture Reeducation. Forebyggende bør bevægelighed trænes kontinuerligt i alle dele af columna i alle bevægeretninger, mens der i perioder kan være behov for mere intensivt at træne en bestemt nedsat bevægelighed.
 • Konditionstræning bør udføres ved en anstrengelse ved træningen, hvor talen hørbart bliver forstyrret af åndedrættet (14 på Borg-skala) i mindst 20 min. Konditionstræning bør foregå mindst 2 gange om ugen.
 • Styrketræning bør udføres med 10-12 gentagelser pr. sæt med en belastning på 75% af 1 RM, og der bør udføres 2-3 sæt. Styrketræning bør foregå mindst 2 gange om ugen.
 • Holdtræning bør vare 60 min. og foregå 1-2 gange om ugen.

Hvad skal jeg gøre, hvis patienten får større og/eller smerter nye steder?

Fysioterapeuter med lang erfaring med træning af patienter med morbus Bechterew anbefaler:

 • Overvej om smerterne er led i opstart af træning med en utrænet patient – reducer den samlede træningsbelastning – følg op på om problemet er løst.
 • Overvej om øgede smerter og stivhed dagen efter et træningspas, kan være summering af belastning gennem dagen, og ikke skyldes træningen alene.
 • Gennemgå problemet sammen med patienten – tilpas øvelser og/eller reducer belastning/intensitet i træningen – følg op på om problemet er løst.
 • Vær opmærksom på, om det normale inflammatoriske smertemønster har ændret sig, så der nu er smerteforværring ved aktivitet og smertelindring ved hvile, da det kan være tegn på forekomst af Anderssons læsion i columna hos patienten. Vær opmærksom på om patienten har været udsat for et mindre traume, f.eks. fald.
 • Seponer træning og henvis patienten til egen læge/reumatolog, hvis der er vedblivende smerteforværring på trods af ændring i valg af øvelser og reducering i belastning/intensitet.